ARV, SKIFTE, SAMLIVSBRUDD, SAMBOERAVTALE, BARNEFORDELING OG BARNEVERN

Vi bistår i privat skifte av dødsbo, rådgivning i anledning offentlig skifte, utarbeiding av testament og generasjonsskifte, herunder gaver, avkortingsregler og arvepakt. Vi har lang erfaring med utarbeiding av samboeravtaler og ektepakt, herunder rådgivning i tilknytning til særeie, uskifte med særeie, skjevdeling, skilsmissesæreie og likedeling. Vi bistår også med økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd, oppløsning av ekteskap og samboerforhold. Advokatene i Advokatfirmaet Strand har bred erfaring med barnefordeling, herunder samværsavtaler, avtaler om fast bosted og foreldreansvar. Med vår kompetanse kan vi bidra til gode løsninger til det beste for barnet. Vi bistår private i barnevernssaker ved omsorgsovertakelse og foreldres samværsrett, tilbakeføring av omsorg og akuttvedtak. Vi gir rådgivning og bistand i kontakt med barnevernet i forkant av vedtak om omsorgsovertakelse ved blant annet deltakelse på møter og vurdering av foreslåtte hjelpetiltak. I saker om akuttvedtak og omsorgsovertakelse, har private krav på fri rettshjelp.

Besøksadresse

 Fjordgata 23

Telefon

73 87 45 40

Postadresse

Postboks 534 Sentrum
7405 Trondheim