ARV, SKIFTE, BARNEFORDELING OG BARNEVERN

STRAFFERETT - FORSVARER OG BISTANDSADVOKAT

ARBEIDSRETT

GJELDSFORHANDLING, REFINANSIERING OG KONKURS

SKATT OG AVGIFT

SELSKAP, HANDEL, SJØFART OG INDUSTRI

FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD

PERSONSKADEERSTATNING

Besøksadresse

 Fjordgata 23

Postadresse

Postboks 534 Sentrum
7405 Trondheim