Maria Zahlsen


Advokatfullmektig

Advokatfullmektig Maria Zahlsen har master i rettsvitenskap fra 2012. Hun har tidligere arbeidet i Forbrukerrådet Midt-Norge, Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for mineralforvaltning. Hun tiltrådte Advokatfirmaet Strand i januar 2019.

  • Hovedarbeidsområder:
  • Arbeidsrett
  • Kjøpsrett
  • Strafferett
  • Forvaltningsrett
  • Familierett

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse

 Fjordgata 23

Telefon

73 87 45 40

Postadresse

Postboks 534 Sentrum
7405 Trondheim