Eirik Svingen Bjørgo

Advokat Svingen Bjørgo har master i rettsvitenskap fra 2016. Han har i tillegg bachelorgrad i regnskap og revisjon fra 2019. Svingen Bjørgo har arbeidet som jurist hos Gatejuristen Trondheim, og som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Campbell & Co. Svingen Bjørgo tiltrådte Advokatfirmaet Strand i 2021.

Hovedarbeidsområder:

Selskapsrett
Skatterett
Strafferett
Kontraktsrett

Kontaktinformasjon:

bjorgo@advstrand.no
920 95 364