Erik Fjeld

Advokat Fjeld har juridisk embetseksamen fra 1992. Han arbeidet etter studiene hos skattefogden, og praktiserte deretter som advokat hos Codex advokat fra 1997 frem til ansettelse i Advokatfirmaet Strand i 2009. Har tidligere vært leder og fagansvarlig i flere av Notar eiendom sine meglerforetak, og har undervist i juridiske fag for meglerstudenter ved BI.

Hovedarbeidsområder:

Fast eiendoms rettsforhold
Jordskifte
Entreprise
Arbeidsrett
Avtale-, kontrakts- og kjøpsrett
Familiesaker, arv og skifte

Kontaktinformasjon:

fjeld@advstrand.no
928 06 244