Erik Fjeld

Advokat Fjeld har juridisk embetseksamen fra 1992. Han arbeidet etter studiene hos skattefogden, og praktiserte deretter som advokat hos Codex advokat fra 1997 frem til ansettelse i Advokatfirmaet Strand i 2009. Har tidligere vært leder og fagansvarlig i flere av Notar eiendom sine meglerforetak, og har undervist i juridiske fag for meglerstudenter ved BI.

Hovedarbeidsområder:

Fast eiendoms rettsforhold; herunder meglerjuss, saker etter avhendingsloven og bustadoppføringsloven, husleierett, tingsrett og entreprise.
Arbeidsrett
Avtale,- kontrakts -og kjøpsrett
Familiesaker, herunder saker etter barneloven, skifte, arv og barnevern

Kontaktinformasjon:

fjeld@advstrand.no
928 06 244