Frode Wisth

Advokat Frode Wisth ble utdannet cand. jur i 1998, og har siden februar 1998 arbeidet som advokatfullmektig/advokat. Han har tidligere arbeidet i forsvaret.
Advokat Wisth ble ansatt som advokat i Advokatfirmaet Strand i år 2000 og tilknyttet som partner fra 2003.
Han har omfattende prosedyreerfaring innen ulike fagområdet, og har sin spesialkompetanse innen arbeidsrett og strafferett. Advokat Wisth er fast forsvarer for Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett. Han innehar erfaring fra ulike styreverv.

Hovedarbeidsområder:

Strafferett
Arbeidsrett
Familiesaker, herunder saker etter barneloven, skifte, arv og barnevern.

Kontaktinformasjon:

wisth@advstrand.no
415 47 399