Jan E. Strand

Advokat Strand ble utdannet jurist i 1974. han har praktisert i Rikstrygdeverket, vært dommerfullmektig og kst.sorenskriver i Nordfjord, rådmann i Leksvik og økonomidirektør i Lyng industrier AS.
Advokat Strand har erfaring fra internasjonal virksomhet, og har undervist i samtlige fag ved Bedriftslederskolen, rettslære og sosialøkonomi ved Økonomisk gymnas. Han har lang og bred erfaring innen de fleste rettsområder.

Hovedarbeidsområder:

Forretningsjus
Skatterett
Arv og generasjonsskifte
Sjørett

Kontaktinformasjon

strand@advstrand.no
414 60 261