Jo Gjestvang

Advokat Jo Gjestvang begynte hos Advokatfirmaet Strand 01.01.18. Jo er i tillegg til advokat også utdannet veterinær. Juridiske spørsmål knyttet til landbruket er derfor ett område han har unik kompetanse.

Akademisk tittel
cand.jur. og cand.med.vet.

Utdanning
Jurist, Embetseksamen – UIB, 2004
BI Trondheim – Bedriftsøkonom 1991
Veterinær, TiHo Hannover, Tyskland, 1983
Agronom – Jønsberg landbruksskole 1976

Arbeidserfaring
1983 – 1998 Privatpraktiserende veterinær med produksjonsdyr og selskapsdyr
1998 – 2007 Forsker Veterinærinstituttet Trondheim, storfehelseansvarlig
2005 – 2007 Leder Helsetjenesten for Storfe TINE Midt-Norge
2007 – dd. Advokat/partner

Øvrig relevant kompetanse/erfaring
• Fra 01.01.2018: Advokatfirmaet Strand & Co ANS Advokat og partner
• 2015-2016: Engasjert som høgskolelektor ved Folkeuniversitetet Midt-Norge. Undervist 2.års studenter i forvaltningsrett, 2016: sensor 2.årseksamen , skriftlig og muntlig
• 2012 – 2017: Advokatfirmaet Advit AS
Advokat og partner
• 2011 – 2012: Advokatfirmaet Bondahl, Kuvås og Refseth
Advokat i kontorfellesskap, egen virksomhet.
• 2007 – dd: Oppført på Den Tyske Ambassade i Oslo sin liste over tysktalende advokater
• 2007 – 2011: Advokatfirmaet Krogstad ANS
Advokat
• Har siden 2007 skrevet jusrelaterte artikler i medlemsbladet Buskap til Geno, fortrinnsvis innen kontraktsrett, arv, skifte og forvaltningsrett. Buskap er et tidsskrift som kommer ut åtte ganger i året og er et fagblad for storfebønder.
• Undervist i forvaltningsrett for veterinærer i Mattilsynet – SEVU på NMBU i 2010
• Fra 2006 medlem i Den norske veterinærforenings lovutvalg, leder fra 2014.
• 2003 – 2014: Leder av Reklamasjonsnemnda for mjølkeutstyr
• Den norske veterinærforenings spesialistkompetanse i «Produksjonsdyr Storfe» 1995 – 2012. Videre fornyelse av spesialistkompetansen var avhengig av veterinær yrkesutøvelse

Hovedarbeidsområder:

Kontraktsrett/entrepriserett
Forvaltningsrett
Forbrukerrett
Odelsrett
Familierett
Forsikringsrett
Arv- og skifterett
Skatt- og avgiftsrett
Fast eiendom/avhendingsrett.

Kontaktinformasjon:

jo@advstrand.no
992 26 365