Jorunn Løvseth

Advokat Jorunn Løvseth har master i rettsvitenskap fra 2007. Hun tiltrådte Advokatfirmaet Strand i 2010. Advokat Løvseth ble tilknyttet som partner i 2013.

I tillegg til master i rettsvitenskap har advokat Løvseth oppnådd tittelen diplomøkonom ved Handelshøgskolen BI. I perioden 1992 – 2009 arbeidet hun i Trygdeetaten/NAV.
Advokat Løvseth kan bistå på de fleste rettsområder.

Hovedarbeidsområder:

Fast eiendoms rettsforhold
Jordskifte
Landbruk
Familiesaker, arv og skifte
Forvaltningsrett, trygderett
Strafferett
Erstatningsrett

Kontaktinformasjon:

lovseth@advstrand.no
990 100 96