Jorunn Løvseth

Advokat Jorunn Løvseth avla master i rettsvitenskap i 2007, og har vært tilknyttet firmaet som advokatfullmektig og ansatt advokat siden 2010. Advokat Løvseth ble tilknyttet som partner i 2013.
I tillegg til master i rettsvitenskap har advokat Løvseth oppnådd tittelen diplomøkonom ved Handelshøgskolen BI. I perioden 1992 – 2009 arbeidet hun i Trygdeetaten/NAV.
Advokat Løvseth kan bistå på de fleste rettsområder.

Hovedarbeidsområder:

Fast eiendoms rettsforhold, herunder grunnerverv, skjønn, jordskifte og odel
Familiesaker, herunder saker etter barneloven, skifte, arv og barnevern
Forvaltningsrett/ trygderett
Strafferett
Erstatningsrett

Kontaktinformasjon:

lovseth@advstrand.no
990 100 96