Kai Stephansen

Advokat Kai Stephansen ble utdannet cand. jur i desember 1995. Han har arbeidet som saksbehandler hos namsmannen i Oslo og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag før han i 2001 ble Helse og sosialsjef i Selbu kommune. Stephansen var med på etableringen av namsfogden i Trondheim og har siden 2008 vært tilknyttet firmaet. Han ble partner i 2010. Advokat Stephansen har erfaring innenfor flere sakstyper, og er fast bobestyrer for Sør-Trøndelag tingrett for konkursbo.

Hovedarbeidsområder:

Familiesaker, herunder saker etter barneloven, skifte, arv og barnevern
Konkurs og gjeldsforhandlings saker
Tvistesaker innenfor ulike områder, herunder fast eiendom, pengekrav og andre tvister som krever juridisk bistand.

Kontaktinformasjon:

stephansen@advstrand.no
416 16 077