Karianne Tilseth Berg

Advokat Karianne Tilseth Berg avla juridisk embetseksamen i 1997. Hun har siden vært tilknyttet firmaet som advokatfullmektig og ansatt advokat, og vært partner fra 2008. Advokat Tilseth Berg har lang og god kompetanse innen flere rettsområder, og kan bistå i de fleste saker. Advokat Tilseth Berg er fast bistandsadvokat for Fosen tingrett og Frostating lagmannsrett. Hun er også fast bobestyrer for Sør-Trøndelag tingrett i konkursbo.

Hovedarbeidsområder:

Familiesaker, herunder saker etter barneloven, skifte, arv og barnevern
Bistandsadvokat i straffesaker
Konkurs

Kontaktinformasjon:

tilseth.berg@advstrand.no
900 60 910