Maria Zahlsen

Advokat Maria Zahlsen har master i rettsvitenskap fra 2012. Hun har tidligere arbeidet i Forbrukerrådet Midt-Norge, Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for mineralforvaltning. Hun tiltrådte Advokatfirmaet Strand i januar 2019.

Hovedarbeidsområder:
Arbeidsrett
Kjøpsrett
Strafferett
Forvaltningsrett
Familierett

Kontaktinformasjon:

maria@advstrand.no
45 42 33 77