Velkommen til

ADVOKATFIRMAET STRAND & CO ANS


Advokatfirmaet Strand ble etablert i 1994. Vi holder til i egne lokaler i Fjordgata 23. I dag består firmaet av syv advokater og en advokatfullmektig med allsidig erfaringsbakgrunn og en bred portefølje. Vi har bredt sakstilfang som omfatter de fleste juridiske områder.

Vi tilbyr advokatbistand og eiendomsmegling


ARV, SKIFTE, BARNEFORDELING OG BARNEVERN

STRAFFERETT - FORSVARER OG BISTANDSADVOKAT

ARBEIDSRETT

GJELDSFORHANDLING, REFINANSIERING OG KONKURS

SKATT OG AVGIFT

SELSKAP, HANDEL, SJØFART OG INDUSTRI

FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD

PERSONSKADEERSTATNING

Besøksadresse

 Fjordgata 23

Telefon

73 87 45 40

Postadresse

Postboks 534 Sentrum
7405 Trondheim