Bedrift

Arbeidsrett

Vi har bistått og bistår både private og offentlige arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner.

Arbeidsretten er et dynamisk rettsområde der vi bistår i alle faser fra utarbeidelse av arbeidsavtaler til rettslige prosedyrer i forbindelse med arbeidstvister. I dette ligger blant annet vurdering av grunnlaget for oppsigelse og/eller avskjed, bistand som prosessfullmektig i drøftelsesmøter, forhandlingsmøter og under hovedforhandling.