Bedrift

Arv, skifte, samlivsbrudd og barnefordeling

Advokatfirmaet Strand bistår i alle spørsmål knyttet til arv, ektefelleskifte, samlivsbrudd og barnefordeling.

Våre advokater har mangeårig erfaring med privat skifte av dødsbo, rådgivning i anledning offentlig skifte, utarbeiding av testament og generasjonsskifte, herunder gaver, avkortingsregler og arvepakt.

Vi har lang erfaring med utarbeiding av samboeravtaler og ektepakt, herunder rådgivning i tilknytning til særeie, uskifte med særeie, skjevdeling, skilsmissesæreie og likedeling. Vi bistår også med økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd og oppløsning av ekteskap.

Advokatene i Advokatfirmaet Strand har bred erfaring med barnefordeling, herunder samværsavtaler, avtaler om fast bosted og foreldreansvar. Med vår kompetanse kan vi bidra til gode løsninger til det beste for barnet.