Bedrift

Gjeldsforhandling og refinansiering

Flere av firmaets advokater har lang og bred erfaring knyttet til refinansiering, restrukturering av gjeld samt konkursbehandling.

Vi bistår deg gjerne med spørsmål knyttet til blant annet offentlig gjeldsforhandling og konkursbeskyttelse, refinansiering, herunder refinansieringsavtaler og ulike kreditoravtaler, formelle og uformelle kreditorforhandlinger.