Erik Fjeld Jpg

Erik Fjeld

Advokat Erik Fjeld ble utdannet cand.jur. i 1992. Han arbeidet etter studiene hos skattefogden, og praktiserte deretter som advokat hos Codex advokat fra 1997 frem til ansettelse i Advokatfirmaet Strand i 2009. Han har tidligere vært leder og fagansvarlig i flere av Notar eiendom sine meglerforetak, og har undervist i juridiske fag for meglerstudenter ved BI. Advokat Fjeld kan bistå på flere saksområder.

fjeld@advstrand.no

928 06 244

  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Arbeidsrett
  • Kjøp, salg og reklamasjon
  • Konkurs og gjeldsforhandling
  • Prosedyre og tvisteløsning