Bedrift

Konkurs og gjeldsforhandling

Advokatfirmaet Strand har lang og bred erfaring knyttet til refinansiering, restrukturering av gjeld samt konkursbehandling.

Vi bistår gjerne ditt firma med juridiske spørsmål knyttet til blant annet offentlig gjeldsforhandling og konkursbeskyttelse, refinansiering, herunder refinansieringsavtaler og ulike kreditoravtaler, formelle og uformelle kreditorforhandlinger og restruktureringer samt rådgivning i forbindelse med krav knyttet til mulig styreansvar.