Bedrift

Landbruk og dyr

Advokatfirmaet Strand har god kunnskap om og erfaring med norsk landbruk og hold av produksjonsdyr.

Våre advokater kan bistå med kontrakter generelt, og ved bygging av fjøs eller andre driftsbygninger spesielt samt kjøp/salg, kvotesalg, forhandlinger/konflikter med Mattilsynet og andre offentlige instanser, herunder straff etter brudd på dyrevelferdsloven. Vi er på lag med dyra!