Bedrift

Prosedyre og tvisteløsning

Vår erfaring og kompetanse kan ha avgjørende betydning for sakens utfall.

Ved tvist søker vi å finne en omforent og minnelig løsning. I de tilfeller hvor det ikke er mulig, har våre advokater spisskompetanse innen prosedyre. Advokatfirmaet Strand har et team som årlig prosederer flere hundre saker for voldgift, tingrett og lagmannsrett. Vi tilpasser oss ditt behov.