Bedrift

Kjøp, salg og virksomhetsoverdragelse

Advokatfirmaet Strand har lang erfaring knyttet til virksomhetsoverdragelser, samt kjøp og salg for bedrifter.

Kjøp og salg av bedrift omfatter ofte maskiner og utstyr, fast eiendom, skatterettslige forhold, prising mm. Ofte vil man her stå overfor en virksomhetsoverdragelse hvor ansatte blir berørt, oppsigelsesvern og pensjonsforhold. Det kan være omstendelige offentlige krav, konsesjon, og forholdet til blant annet aksjeloven kan være krevende.

Våre advokater kan også bistå i problemstillinger etter blant annet kjøpsloven, håndverktjenesteloven og bustadoppføringslova, herunder utarbeidelse av kontrakter og mangelskrav.