Frode Wisth Jpg

Frode Wisth

Advokat Frode Wisth ble utdannet cand.jur. i 1998, og har siden februar 1998 arbeidet som advokatfullmektig /advokat. Han har tidligere arbeidet i Forsvaret. Advokat Wisth ble ansatt som advokat i Advokatfirmaet Strand i år 2000 og tilknyttet som partner fra 2003. Wisth har omfattende prosedyreerfaring innen ulike rettsområder, og har sin spesialkompetanse innen arbeidsrett og strafferett. Wisth er fast forsvarer for Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett. Han innehar erfaring fra ulike styreverv.

wisth@advstrand.no

415 47 399

  • Strafferett
  • Arbeidsrett
  • Arv, skifte, samlivsbrudd og barnefordeling
  • Prosedyre og tvisteløsning