Bedrift

Arbeidsrett for arbeidstakere

Advokatene i Advokatfirmaet Strand har lang erfaring innenfor de mange arbeidsrettslige tema.

Vi bistår arbeidstakere i alle spørsmål knyttet til ansettelsesforhold og opphør av ansettelsesforhold. I dette ligger blant annet vurdering for grunnlaget for oppsigelse og/eller avskjed, prosessfullmektig i drøftelsesmøter, forhandlingsmøter og under hovedforhandling. Vår erfaring er at det for arbeidstaker ofte vil lønne seg å kontakte advokat i en tidlig fase, gjerne allerede før drøftelsesmøte.