Eirik Svingen Bjorgo

Eirik Svingen Bjørgo

Advokat Eirik Svingen Bjørgo har master i rettsvitenskap fra 2016. Han har i tillegg bachelorgrad i regnskap og revisjon fra 2019. Svingen Bjørgo har arbeidet som jurist hos Gatejuristen Trondheim, og som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Campbell & Co. Han tiltrådte Advokatfirmaet Strand i 2021.
Advokat Svingen Bjørgo har god kompetanse på flere rettsområder.

bjorgo@advstrand.no

920 95 364

  • Kontrakts- og selskapsrett
  • Arbeidsrett
  • Skatt og avgift
  • Strafferett
  • Prosedyre og tvisteløsning