Jan E. Strand

Advokat

Frode Wisth

Advokat / partner

Henning Dragsnes

Advokat / partner

Karianne Tilseth Berg

Advokat / partner

Kai Stephansen

Advokat / partner

Jorunn Løvseth

Advokat / partner / daglig leder

Jo Gjestvang

Advokat / partner

Erik Fjeld

Advokat

Linn Haug Holm

Advokat

Eirik Svingen Bjørgo

Advokat

Caroline Grande Andersen

Advokatfullmektig