Jo Gjestvang Jpeg

Jo Gjestvang

Advokat Jo Gjestvang ble utdannet cand.jur. i 2004. Advokat Gjestvang tiltrådte Advokatfirmaet Strand som partner i 2018. Gjestvang er også utdannet veterinær (cand.med.vet.) fra TiHo Hannover, Tyskland, i 1983, samt agronom fra Jønsberg landbruksskole i 1976. Juridiske spørsmål knyttet til dyr og landbruk er derfor områder han har unik kompetanse på. Gjestvang har endelig utdanning som bedriftsøkonom fra BI i 1991. Gjestvang var privatpraktiserende veterinær med produksjonsdyr og selskapsdyr i perioden 1983 – 1998. Fra 1998 til 2007 var han forsker ved Veterinærinstituttet Trondheim som storfehelseansvarlig. Gjestvang var i tillegg leder for Helsetjenesten for Storfe TINE Midt-Norge fra 2005 til 2007. Gjestvang har siden 2007 arbeidet som advokat.
Gjestvang behersker tysk både muntlig og skriftlig.

Akademisk tittel
cand.jur. og cand.med.vet.

jo@advstrand.no

992 26 365

 • Landbruk og dyr, kjæledyr og dyrevelferd
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Kontrakts- og selskapsrett
 • Prosedyre og tvisteløsning
 • Fra 01.01.2018: Advokatfirmaet Strand & Co ANS Advokat og partner
 • 2015-2016: Engasjert som høgskolelektor ved Folkeuniversitetet Midt-Norge. Undervist 2.års studenter i forvaltningsrett, 2016: sensor 2.årseksamen , skriftlig og muntlig
 • 2012 – 2017: Advokatfirmaet Advit AS
 • Advokat og partner
 • 2011 – 2012: Advokatfirmaet Bondahl, Kuvås og Refseth
 • Advokat i kontorfellesskap, egen virksomhet.
 • 2007 – dd: Oppført på Den Tyske Ambassade i Oslo sin liste over tysktalende advokater
 • 2007 – 2011: Advokatfirmaet Krogstad ANS Advokat
 • Har siden 2007 skrevet jusrelaterte artikler i medlemsbladet Buskap til Geno, fortrinnsvis innen kontraktsrett, arv, skifte og forvaltningsrett. Buskap er et tidsskrift som kommer ut åtte ganger i året og er et fagblad for storfebønder.
 • Undervist i forvaltningsrett for veterinærer i Mattilsynet – SEVU på NMBU i 2010
 • Fra 2006 medlem i Den norske veterinærforenings lovutvalg, leder fra 2014.
 • 2003 – 2014: Leder av Reklamasjonsnemnda for mjølkeutstyr
 • Den norske veterinærforenings spesialistkompetanse i «Produksjonsdyr Storfe» 1995 – 2012. Videre fornyelse av spesialistkompetansen var avhengig av veterinær yrkesutøvelse