Bedrift

Fast eiendoms rettsforhold

Advokatfirmaet Strand har god og bred kompetanse knyttet til fast eiendoms rettsforhold.

Vi bistår kunder i de fleste relasjoner knyttet til fast eiendom. Dette inkluderer rådgiving, ulike typer forhandlinger, tvisteløsning inkludert prosedyre for domstolene, utforming av kontrakter mv. Av konkrete fagområder kan nevnes reklamasjonsforhold, entreprise, plan- og bygningsrett, heftelses- og rettighetsspørsmål, jordskifte, alle typer tingsrett, tvangssalg og ekspropriasjon.