Jan E. Strand Jpg

Jan E. Strand

Advokat Jan E. Strand ble utdannet cand.jur. i 1974. Han har praktisert i Rikstrygdeverket, vært dommerfullmektig, kst. sorenskriver i Nordfjord, rådmann i Leksvik og økonomidirektør i Lyng Industrier AS. Advokat Strand har erfaring fra internasjonal virksomhet, og har undervist i samtlige fag ved Bedriftslederskolen, samt rettslære og sosialøkonomi ved Økonomisk gymnas. Strand har lang og bred erfaring innen de fleste rettsområder.

strand@advstrand.no

414 60 261

  • Skatt og avgift
  • Kontrakts- og selskapsrett
  • Arv og skifte
  • Fast eiendoms rettsforhold