Bedrift

Strafferett

Advokatfirmaet Strand har lang erfaring med strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat.

Advokat Frode Wisth er fast forsvarer i Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett og advokat Jorunn Løvseth er fast bistandsadvokat for Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett, noe som er en anerkjennelse på faglig dyktighet og personlig egnethet. Vi har i tillegg flere erfarne medarbeidere som arbeider med det samme rettsområdet, slik at vi skal kunne bistå på ethvert tidspunkt når bistanden trengs. Vår strafferettsavdeling prosederer over hundre straffesaker årlig.