Bedrift

Kjøp, salg og reklamasjon

Vi følger deg hele veien fra forhandling om inngåelse av avtale til rettslig bistand ved tvisteforhold.

Vi gir deg den nødvendige rådgivingen før du inngår avtale om kjøp eller salg. Gode avtaler hindrer senere problemer. Oppstår tvisteforhold hjelper vi med rettidig reklamasjon og med vurdering av om mangels- eller forsinkelsesdefinisjoner er oppfylt. Vi bidrar til oppfølging slik at mislighold får de konsekvensene de skal ha.