Samfunnsengasjement

Advokatfirmaet Strand har i en årrekke gitt støtte til barneidrett ved Sverresborg, Hommelvik, Ranheim, Melhus fotball og Sportsklubben Rapp.

Firmaet har bidratt i flere frivillige organisasjoner, både lokalt og internasjonalt. Blant disse kan nevnes Gatejuristen Trondheim, NOK og Trondheim International Rotary Clubs Water for Life i Ghana. Dette omfatter i tillegg til økonomisk støtte, også juridisk bistand og styrearbeid pro bono til organisasjoner som bistår vanskeligstilte.