Bedrift

Skatt og avgift

Advokatfirmaet Strand har siden etableringen av firmaet bistått våre klienter i skatte- og avgiftsspørsmål, både ved rådgivning, klage og prosedyre.

Vi kan bistå i skatte- og avgiftsspørsmål for næringsdrivende – og også over landegrensene. Som motparter har vi hatt Staten v/ Skatteetaten samt Skatteetatens kontor for internasjonale saker. Vi bistår også våre klienter i saker overfor Skatteklagenemnda samt i saker av strafferettslig karakter. Vi har erfaring fra tidligere engasjement i Skattedirektoratet, i industri og i finans.