Bedrift

Skatte- og avgiftsspørsmål

Advokatfirmaet Strand har siden etableringen av firmaet bistått våre klienter i skatte- og avgiftsspørsmål.

Vi kan bistå i avklaring av skatte- og avgiftsspørsmål for private – og også over landegrensene. Som motparter har vi hatt Staten v/ Skatteetaten samt Skatteetatens kontor for internasjonale saker. Vi bistår også våre klienter i saker overfor Skatteklagenemnda samt i saker av strafferettslig karakter.