Bedrift

Barnevern

Vi bistår private i barnevernssaker ved omsorgsovertakelse og foreldres samværsrett, tilbakeføring av omsorg og akuttvedtak.

Vi gir rådgivning og bistand i kontakt med barnevernet i forkant av vedtak om omsorgsovertakelse ved blant annet deltakelse på møter og vurdering av foreslåtte hjelpetiltak. I saker om akuttvedtak og omsorgsovertakelse, har private krav på fri rettshjelp.