Henning Dragsnes Jpg

Henning Dragsnes

Advokat Henning Dragsnes ble utdannet cand.jur. i 1999 og har siden da vært tilknyttet Advokatfirmaet Strand. Han har fra tidligere erfaring fra arbeid i små- og mellomstore bedrifter. Han ble ansatt som advokatfullmektig, siden advokat og ble tilknyttet som partner fra 2006. Advokat Dragsnes har lang erfaring innenfor de fleste sakstyper, og innehar videre erfaring fra ulike styreverv.

dragsnes@advstrand.no

414 54 614

  • Personskadeerstatning
  • Entreprise
  • Kontrakts- og selskapsrett
  • Forsikring og erstatning
  • Prosedyre og tvisteløsning