Arbeidsrett


Advokatene i Advokatfirmaet Strand har lang erfaring innenfor de mange arbeidsrettslige tema. Vi har bistått og bistår både private og offentlige arbeidsgivere, arbeidstakerorganisasjoner og ikke minst private arbeidstakere. Arbeidsretten er et dynamisk rettsområde der vi bistår i alle faser fra utarbeidelse av arbeidsavtaler til rettslige prosedyrer i forbindelse med en arbeidstvist for både arbeidsgiver og arbeidstaker. I dette ligger blant annet vurdering for grunnlaget for oppsigelse og/eller avskjed, prosessfullmektig i forhandlingsmøter og prosessfullmektig under hovedforhandling.

KONTAKT OSS

Vi tilbyr advokatbistand og eiendomsmegling


ARV, SKIFTE, BARNEFORDELINGOG BARNEVERN

STRAFFERETT - FORSVAREROG BISTANDSADVOKAT

SELSKAP, HANDEL OG INDUSTRI

ARBEIDSRETT

SKATT OG AVGIFT

PERSONSKADEERSTATNING

FAST EIENDOMS RETTFORHOLD

GJELDFORHANDLING,REFINANSIERINGOG KONKURS

EKSPROPRIASJON

LANDBRUK OG DYR