ARBEIDSRETT

Advokatene i Advokatfirmaet Strand har lang erfaring innenfor de mange arbeidsrettslige tema. Vi har bistått og bistår både private og offentlige arbeidsgivere, arbeidstakerorganisasjoner og ikke minst private arbeidstakere. Arbeidsretten er et dynamisk rettsområde der vi bistår i alle faser fra utarbeidelse av arbeidsavtaler til rettslige prosedyrer i forbindelse med en arbeidstvist for både arbeidsgiver og arbeidstaker. I dette ligger blant annet vurdering for grunnlaget for oppsigelse og/eller avskjed, prosessfullmektig i forhandlingsmøter og prosessfullmektig under hovedforhandling.

Besøksadresse

 Fjordgata 23

Telefon

73 87 45 40

Postadresse

Postboks 534 Sentrum
7405 Trondheim