Erik Fjeld


Advokat

Advokat Fjeld har juridisk embetseksamen fra 1992. Han arbeidet etter studiene hos skattefogden, og praktiserte deretter som advokat hos Codex advokat fra 1997 frem til ansettelse i Advokatfirmaet Strand i 2009. Har tidligere vært leder og fagansvarlig i flere av Notar eiendom sine meglerforetak, og har undervist i juridiske fag for meglerstudenter ved BI.

Hovedarbeidsområder:

  • Fast eiendoms rettsforhold; herunder meglerjuss, saker etter avhendingsloven og bustadoppføringsloven, husleierett, tingsrett og entreprise.
  • Arbeidsrett
  • Avtale,- kontrakts -og kjøpsrett
  • Familiesaker, herunder saker etter barneloven, skifte, arv og barnevern

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse

 Fjordgata 23

Telefon

73 87 45 40

Postadresse

Postboks 534 Sentrum
7405 Trondheim