FAST EIENDOMSRETTFORHOLD


Advokatfirmaet Strand har stor kompetanse knyttet til fast eiendom, med ulik spesialisert bakgrunn. Vi bistår kunder i de fleste relasjoner knyttet til fast eiendom. Dette inkluderer rådgiving, ulike typer forhandlinger, tvisteløsning inkludert prosedyre for domstolene, utforming av kontrakter mv. Av konkrete fagområder kan nevnes reklamasjonsforhold, entreprise, plan- og bygningsrett, rettighetsspørsmål, alle typer tingsrett og ekspropriasjon. Vi foretar også eiendomsmeglingsoppdrag, herunder rene gjennomførings- og oppgjørsoppdrag. I forbindelse med eiendomsoverdragelser tilbyr vi rådgiving i forhold til tilstøtende rettsområder som arv og skifte, samt skatterettslige spørsmål

KONTAKT OSS

Vi tilbyr advokatbistand og eiendomsmegling


ARV, SKIFTE, BARNEFORDELINGOG BARNEVERN

STRAFFERETT - FORSVAREROG BISTANDSADVOKAT

SELSKAP, HANDEL OG INDUSTRI

ARBEIDSRETT

SKATT OG AVGIFT

PERSONSKADEERSTATNING

FAST EIENDOMS RETTFORHOLD

GJELDFORHANDLING,REFINANSIERINGOG KONKURS

EKSPROPRIASJON

LANDBRUK OG DYR