FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD

Advokatfirmaet Strand har stor kompetanse knyttet til fast eiendom, med ulik spesialisert bakgrunn. Vi bistår kunder i de fleste relasjoner knyttet til fast eiendom. Dette inkluderer rådgiving, ulike typer forhandlinger, tvisteløsning inkludert prosedyre for domstolene, utforming av kontrakter mv. Av konkrete fagområder kan nevnes reklamasjonsforhold, entreprise, plan- og bygningsrett, rettighetsspørsmål, alle typer tingsrett og ekspropriasjon. Vi foretar også eiendomsmeglingsoppdrag, herunder rene gjennomførings- og oppgjørsoppdrag. I forbindelse med eiendomsoverdragelser tilbyr vi rådgiving i forhold til tilstøtende rettsområder som arv og skifte, samt skatterettslige spørsmål

Besøksadresse

 Fjordgata 23

Telefon

73 87 45 40

Postadresse

Postboks 534 Sentrum
7405 Trondheim