Henning Dragsnes


Advokat/partner

Advokat Henning Dragsnes ble utdannet cand.jur i desember 1999 og har siden da vært tilknyttet firmaet. Før den tid har han erfaring fra arbeid i små- og mellomstore firma i Trondheim. Han ble ansatt som advokatfullmektig år 2000, advokat fra 2002 og tilknyttet som partner fra 2006. Advokat Dragsnes har lang erfaring innenfor de fleste sakstyper, og innehar videre erfaring med ulike styreverv.

Hovedarbeidsområder:

  • Erstatningsrett
  • Personskadesaker
  • Tvistesaker
  • Skiftesaker

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

 Fjordgata 23

Telefon

73 87 45 40

Postadresse

Postboks 534 Sentrum
7405 Trondheim