Jan E. Strand


Advokat/partner

Advokat Strand ble utdannet jurist i 1974. han har praktisert i Rikstrygdeverket, vært dommerfullmektig og kst.sorenskriver i Nordfjord, rådmann i Leksvik og økonomidirektør i Lyng industrier AS.
Advokat Strand har erfaring fra internasjonal virksomhet, og har undervist i samtlige fag ved Bedriftslederskolen, rettslære og sosialøkonomi ved Økonomisk gymnas. Han har lang og bred erfaring innen de fleste rettsområder.

Hovedarbeidsområder:

  • Forretningsjus
  • Skatterett
  • Arv og generasjonsskifte
  • Sjørett

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

 Fjordgata 23

Telefon

73 87 45 40

Postadresse

Postboks 534 Sentrum
7405 Trondheim