Jo Gjestvang


Advokat

Advokat Jo Gjestvang begynte hos Advokatfirmaet Strand 01.01.18.
Jo er i tillegg til advokat også utdannet veterinær. Juridiske spørsmål knyttet til landbruket er derfor ett område han har unik kompetanse.

  • Hovedarbeidsområder:
  • Kontraktsrett/entrepriserett
  • Forvaltningsrett
  • Forbrukerrett
  • Odelsrett
  • Familierett
  • Forsikringsrett
  • Arv- og skifterett
  • Skatt- og avgiftsrett
  • Fast eiendom/avhendingsrett.

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse

 Fjordgata 23

Postadresse

Postboks 534 Sentrum
7405 Trondheim