Karianne Tilseth Berg


Advokat/partner

Advokat Karianne Tilseth Berg avla juridisk embetseksamen i 1997. Hun har siden vært tilknyttet firmaet som advokatfullmektig og ansatt advokat, og vært partner fra 2008. Advokat Tilseth Berg har lang og god kompetanse innen flere rettsområder, og kan bistå i de fleste saker. Advokat Tilseth Berg er fast bistandsadvokat for Fosen tingrett og Frostating lagmannsrett. Hun er også fast bobestyrer for Sør-Trøndelag tingrett i konkursbo.

Hovedarbeidsområder:

  • Familiesaker, herunder saker etter barneloven, skifte, arv og barnevern
  • Bistandsadvokat i straffesaker
  • Konkurs

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse

 Fjordgata 23

Telefon

73 87 45 40

Postadresse

Postboks 534 Sentrum
7405 Trondheim