Landbruk og dyr


Odelsrett, jordskifte, arv, generasjonsskifte/eierskifte, samlivsbrudd, avtalerett/kontrakter generelt og ved bygging av fjøs eller andre driftsbygninger spesielt.

Husdyrbruk
Kjøp/salg, kvotesalg, forhandlinger/konflikter med Mattilsynet og andre offentlige instanser.

Selskapsdyr
Kjøp og salg av hest og hund, reklamasjoner/klager etter kjøp og salg er gjennomført.

Straff
Straff etter brudd på dyrevelferdsloven og hundeloven.

KONTAKT OSS

Vi tilbyr advokatbistand og eiendomsmegling


ARV, SKIFTE, BARNEFORDELINGOG BARNEVERN

STRAFFERETT - FORSVAREROG BISTANDSADVOKAT

SELSKAP, HANDEL OG INDUSTRI

ARBEIDSRETT

SKATT OG AVGIFT

PERSONSKADEERSTATNING

FAST EIENDOMS RETTFORHOLD

GJELDFORHANDLING,REFINANSIERINGOG KONKURS

EKSPROPRIASJON

LANDBRUK OG DYR