Linn Haug Holm


Advokatfullmektig

Advokatfullmektig Haug Holm har master i rettsvitenskap fra 2016. Før studiet arbeidet hun i flere år som profesjonell snowboardkjører. Hun tiltrådte Advokatfirmaet Strand i 2016.

Haug Holm har gjennom studiet spesialisert seg i strafferett. Av fagområder vil hun arbeide innen strafferett, familiesaker, arbeidsrett og rådgiving/idrettsjuss.

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse

 Fjordgata 23

Postadresse

Postboks 534 Sentrum
7405 Trondheim