Linn Haug Holm


Advokat

Advokat Haug Holm har master i rettsvitenskap fra 2016. Før studiet arbeidet hun i flere år som profesjonell snowboardkjører. Hun tiltrådte Advokatfirmaet Strand i 2016.

Haug Holm har spesialisert seg i strafferett. Hun arbeider innen fagområdene strafferett, familiesaker, arbeidsrett og rådgiving/idrettsjuss.

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse

 Fjordgata 23

Telefon

73 87 45 40

Postadresse

Postboks 534 Sentrum
7405 Trondheim