personskadeerstatning


Dersom du er påført en personskade etter en trafikkulykke, yrkesskade, ulykke eller pasientskade vil det ofte oppstå ett økonomisk tap i form av nye utgifter og nedgang i inntekt. Dette tapet vil du ofte ha krav på å få erstattet fra det forsikringsselskap eller den offentlige instans som er ansvarlig for skaden. Vi hos Advokatfirmaet Strand har over 20 års erfaring med bistand i personskadesaker. Vi bistår både med å melde fra om skade og å fremme krav om erstatning. De aller fleste sakene løser seg gjennom forhandlinger med de ulike forsikringsselskap/offentlige instanser. I de aller fleste saker får man dekket sine utgifter til juridisk bistand fullt ut. Dette gjelder spesielt i saker der det foreligger erstatningsansvar under bilansvaret, yrkesskadeansvaret og pasientskade. Vi avklarer alltid så tidlig som mulig om saken blir dekket av det offentlige og/eller et forsikringsselskap. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

KONTAKT OSS

Vi tilbyr advokatbistand og eiendomsmegling


ARV, SKIFTE, BARNEFORDELINGOG BARNEVERN

STRAFFERETT - FORSVAREROG BISTANDSADVOKAT

SELSKAP, HANDEL OG INDUSTRI

ARBEIDSRETT

SKATT OG AVGIFT

PERSONSKADEERSTATNING

FAST EIENDOMS RETTFORHOLD

GJELDFORHANDLING,REFINANSIERINGOG KONKURS

EKSPROPRIASJON

LANDBRUK OG DYR