PERSONSKADEERSTATNING

Dersom du er påført en personskade etter en trafikkulykke, yrkesskade, ulykke eller pasientskade vil det ofte oppstå ett økonomisk tap i form av nye utgifter og nedgang i inntekt.  Dette tapet vil du ofte ha krav på å få erstattet fra det forsikringsselskap eller den offentlige instans som er ansvarlig for skaden. Vi hos Advokatfirmaet Strand har over 20 års erfaring med bistand i personskadesaker. Vi bistår både med å melde fra om skade og å fremme krav om erstatning.  De aller fleste sakene løser seg gjennom forhandlinger med de ulike forsikringsselskap/offentlige instanser. I de aller fleste saker får man dekket sine utgifter til juridisk bistand fullt ut. Dette gjelder spesielt i saker der det foreligger erstatningsansvar under bilansvaret, yrkesskadeansvaret og pasientskade. Vi avklarer alltid så tidlig som mulig om saken blir dekket av det offentlige og/eller et forsikringsselskap. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Besøksadresse

 Fjordgata 23

Telefon

73 87 45 40

Postadresse

Postboks 534 Sentrum
7405 Trondheim