SKATT OG AVGIFT


Advokatfirmaet Strand har siden etableringen av firmaet bistått våre klienter i skatte- og avgiftsspørsmål – både ved rådgivning, klage og prosedyre. Dette gjelder skatte- og avgiftsspørsmål både for private og i næring – og også over landegrensene. Som motparter har vi hatt Staten v/ Skatt Midt og de øvrige landsdeler samt Skatteetatens kontor for internasjonale saker. Vi bistår også våre klienter i saker overfor Skatteklagenemnda samt i saker av strafferettslig karakter. Vi har erfaring fra tidligere engasjement i Skattedirektoratet, i industri og i finans.

KONTAKT OSS

Vi tilbyr advokatbistand og eiendomsmegling


ARV, SKIFTE, BARNEFORDELINGOG BARNEVERN

STRAFFERETT - FORSVAREROG BISTANDSADVOKAT

SELSKAP, HANDEL OG INDUSTRI

ARBEIDSRETT

SKATT OG AVGIFT

PERSONSKADEERSTATNING

FAST EIENDOMS RETTFORHOLD

GJELDFORHANDLING,REFINANSIERINGOG KONKURS

EKSPROPRIASJON

LANDBRUK OG DYR