SKATT OG AVGIFT

Advokatfirmaet Strand har siden etableringen av firmaet bistått våre klienter i skatte- og avgiftsspørsmål – både ved rådgivning, klage og prosedyre. Dette gjelder skatte- og avgiftsspørsmål både for private og i næring – og også over landegrensene. Som motparter har vi hatt Staten v/ Skatt Midt og de øvrige landsdeler samt Skatteetatens kontor for internasjonale saker. Vi bistår også våre klienter i saker overfor Skatteklagenemnda samt i saker av strafferettslig karakter. Vi har erfaring fra tidligere engasjement i Skattedirektoratet, i industri og i finans.

Besøksadresse

 Fjordgata 23

Telefon

73 87 45 40

Postadresse

Postboks 534 Sentrum
7405 Trondheim