STRAFFERETT - FORSVARER OG BISTANDSADVOKAT


Advokatfirmaet Strand har lang erfaring innen strafferetten som forsvarer og som bistandsadvokat, og hvor vi har prosedert saker over hele landet. Advokat Frode Wisth er fast forsvarer i Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett og advokat Karianne Tilseth Berg er fast bistandsadvokat for Fosen tingrett og Frostating lagmannsrett, noe som er en anerkjennelse på faglig dyktighet og personlig egnethet. Vi har i tillegg flere gode medarbeidere som arbeider med det samme rettsområdet, slik at vi skal kunne bistå på ethvert tidspunkt når bistanden trengs.

KONTAKT OSS

Vi tilbyr advokatbistand og eiendomsmegling


ARV, SKIFTE, BARNEFORDELINGOG BARNEVERN

STRAFFERETT - FORSVAREROG BISTANDSADVOKAT

SELSKAP, HANDEL OG INDUSTRI

ARBEIDSRETT

SKATT OG AVGIFT

PERSONSKADEERSTATNING

FAST EIENDOMS RETTFORHOLD

GJELDFORHANDLING,REFINANSIERINGOG KONKURS

EKSPROPRIASJON

LANDBRUK OG DYR