STRAFFERETT - FORSVARER OG BISTANDSADVOKAT

Advokatfirmaet Strand har lang erfaring innen strafferetten som forsvarer og som bistandsadvokat, og hvor vi har prosedert saker over hele landet. Advokat Frode Wisth er fast forsvarer i Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett og advokat Karianne Tilseth Berg er fast bistandsadvokat for Fosen tingrett og Frostating lagmannsrett, noe som er en anerkjennelse på faglig dyktighet og personlig egnethet. Vi har i tillegg flere gode medarbeidere som arbeider med det samme rettsområdet, slik at vi skal kunne bistå på ethvert tidspunkt når bistanden trengs.

Besøksadresse

 Fjordgata 23

Telefon

73 87 45 40

Postadresse

Postboks 534 Sentrum
7405 Trondheim